6. Free time

Text/beskrivning av kapitlet.

Klicka på uppgiften under kapitlet där du befinner dig.
Gör uppgiften.
Arbeta vidare nedåt genom de underliggande sidorna och kapitlen.

Web design by RTW