What’s up? 7

Logga_What's_UpFör att använda läromedlet, gör så här:

  • Börja med att klicka på kapitel 1 i sidomenyn.
  • Klicka vidare på uppgiften under. Gör uppgiften.
  • Arbeta vidare nedåt genom de underliggande sidorna och kapitlen.
Web design by RTW