Övriga filmer och handledning

Här kan du välja att se avsnitt, som bland annat tar upp hur det är att undervisa en elev med CI.

Vi får också veta vilka insatser man som förälder kan få från CI-teamet på Huddinge sjukhus i Stockholm.

Du får också ta del av ett par föräldrars berättelse om hur det är att ha ett barn med CI.

Till sist finns också ett avsnitt med frågor, avsedda för pedagoger.

Web design by RT