Vi har CI!

vi har ci

Läromedlet Vi har CI! är ett identitetsstärkande läromedel för barn och ungdomar med CI, men det kan också användas för andra i barnens närhet. Barnen som medverkar i filmerna har olika bakgrund både när det gäller ålder för operation och skolval.

Intervjuerna med föräldrarna är i första hand tänkta för föräldrar, lärare och annan pedagogisk personal – med syfte att ge bakgrund till hur man som förälder tänker och handlar för att barnet ska få bästa möjliga start i livet.

Filmerna är medvetet klippta för att inte lämna färdiga svar på alla frågor som ställs. Vi vill uppmuntra till diskussion och reflektion kring skolval, hörselteknik, teckenspråk m.m. Därför finns också diskussionsfrågor runt varje porträttfilm.

För att ge ytterligare uppslag till samtal har vi valt att ta med en intervju med en lärare som arbetar på en vanlig skola ute i landet och en kurator från CI-teamet vid Karolinska universitetssjukhuset.

Detta läromedel finns också på DVD-video och kan köpas från www.mediacuben.se/butiken

Web design by RTW