Min hörsel del 2

Min hörsel är ett läromedel i två delar, producerat med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

I den andra delen av Min hörsel får vi veta lite mer om kokleaimplantat (CI), ljuddesign, tinnitus, hörtaktik, forskning kring hörsel och ljudmiljö. Cary Ylitalo diskuterar de olika inslagen med eleverna i studiomiljö.

Läromedlet är textat och översatt till teckenspråk. Till varje inslag finns förslag på frågor att prata kring. Frågorna är främst avsedda för reflektion och behöver inte alltid ha ett ”rätt” svar.

Till läromedlet finns också ett pedagogiskt material, finansierat av SPSM.
Det pedagogiska materialet vänder sig till lärare som undervisar elever med hörselnedsättning. Här finns flera tips och råd för en bättre undervisningssituation och ljudmiljö i klassrummet.
Översättning till teckenspråk och aktör: MiaMaria Björkstrand

Läromedlet finns också på DVD-video och är producerat av MediaCuben AB, www.mediacuben.se

Web design by RTW