Min hörsel 1

Min hörsel

Min hörsel är ett läromedel i två delar som är producerat med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Den första delen tar upp frågor om t.ex. örats anatomi eller hur det går till att få en hörapparat. Varje inslag följs upp av ett samtal med elever med nedsatt hörsel. Samtalet leds av Stephan Wilson Yuceyatak, som bland annat varit programledare för Bolibompa och Lilla Sportspegeln. De olika inslagen bygger på intervjuer, där eleverna är reportrar.

Läromedlet Min hörsel 1 är textat och översatt till teckenspråk. Till varje inslag finns förslag på frågor att prata kring. Frågorna är främst avsedda för reflektion och behöver inte alltid ha ett ”rätt” svar.

Till läromedlet finns också ett pedagogiskt material, finansierat av SPSM.
Det pedagogiska materialet vänder sig till lärare som undervisar elever med hörselnedsättning. Här finns flera tips och råd för en bättre undervisningssituation och ljudmiljö i klassrummet. Filmerna i det pedagogiska materialet är textade på svenska.

Översättning till teckenspråk och aktör: Diana Björkstrand

Detta läromedel finns också på DVD-video och är producerat av MediaCuben AB, www.mediacuben.se

Web design by RT