5. Kowsar

Kowsar

Kowsar älskar skolan. Hon tycker det är fantastiskt med teckenspråket, att kunna prata. Hon går i nian på Kannebäcksskolan i Göteborg. Efter grundskolan bär det av till Örebro och valet av linje kanske blir konditorprogrammet.
Kowsar kom hit 2004 från Somalia.

Web design by RT