Det viktigaste är språket….

grupp

Det viktigaste är språket… är ett identitetsstärkande läromedel för elever med utländsk bakgrund. Tanken är att de olika porträtten skall inspirera och ge kunskap. Till varje porträtt finns också ett antal frågeställningar, som har till avsikt att inspirera till samtal.

Fyra pedagoger med erfarenhet av ämnet berättar (i fristående filmer) om undervisning, sociala frågor och de ger också olika råd.

Läromedlet har producerats av MediaCuben AB, med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Alla filmerna visas med svensk text.

Detta läromedel finns också på DVD. För mer information eller beställning, besök www.mediacuben.se/butiken

För att börja använda läromedlet, klicka på ”Film-meny” till höger.

Web design by RTW