Bli medlem

Starta prenumeration/medlemskap

Prenumerationen startas med inloggningsuppgifter som levereras i ett mejl senast en dag efter beställningen. Samma inloggningsuppgifter gäller för hela skolan och får spridas till personal och elever på skolan. Prenumerationen är därefter aktiv och kan användas i 12 månader (eller under en annan tidsperiod, om så har avtalats).

I god tid innan prenumerationen upphör kontaktas skolan och erbjuds en förlängning. Det finns alltså ingen risk att förlängning sker utan att ett nytt avtal har tecknats.

En prenumeration gäller för ett läromedel.

Missbruk av prenumeration/medlemskap

Inloggningsuppgifterna får inte spridas till annan skola eller elev som studerar vid annan skola. Det är viktigt att personal och elever informeras om detta, då det annars kan innebära avstängning av prenumerationen. Självklart går det bra att informera och visa läromedlet för utomstående i den prenumererande skolans lokaler.

Under prenumerationstiden kan inloggningsuppgifterna förnyas, av säkerhetsskäl. Skolan kommer då att få ett mail om detta. Det kan därför vara bra att utse en kontaktperson på skolan som har ansvar för inloggningsuppgifterna.

Visar 1–16 av 30 resultat

Web design by RT